Soňa Červená vystoupí při slavnostním provedení oratoria o sv. Ludmile

Nové oratorium o svaté Ludmile zazní 19. září ve Vladislavském sále Pražského hradu. První českou světici ztvární pěvkyně Soňa Červená. Provedení oratoria Nádech věčnosti, jehož autorem je skladatel a dirigent Jan Zástěra, je součástí letošní připomínky 1100 let od smrti svaté Ludmily. ČTK o tom za pořadatele informoval Šimon Slavík.

Uvedení ve Vladislavském sále je symbolické stejně jako Vladislavský sál je jedním ze symbolických míst české státnosti. Svatá Ludmila nebyla jen první českou světicí, ale také první ženou na českém trůnu. Po smrti svého muže, prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., vládla pět let jako česká kněžna. Vdávala se údajně zhruba v 15 letech a měla asi šest dětí - tři syny a tři dcery.

Ludmila kolem roku 889 ovdověla, přežila i své syny Spytihněva a Vratislava. Osudným se jí podle legendy stal spor s vdovou po Vratislavovi Drahomírou, které se nelíbilo to, že velmožové svěřili výchovu Vratislavových potomků Ludmile. Drahomíra si patrně najala vrahy, kteří Ludmilu na přemyslovském hradišti Tetíně uškrtili. Stalo se tak údajně v noci na 16. září 921. Ludmila byla pohřbena na Tetíně. Vnuk Václav nechal její ostatky přenést do Prahy, kde byly uloženy v chrámu sv. Jiří na Hradčanech.