Vyvrcholením oslav 1100. výročí umučení sv. Ludmily bude národní pouť

Vyvrcholením oslav 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily, jedné z patronek českého národa, bude národní pouť 18. září v Tetíně. Pořadatelé věří tomu, že akci by již neměla příliš omezovat opatření proti šíření koronaviru. Program připomínající kněžnu sv. Ludmilu, babičku i vychovatelku svatého Václava potrvá od současné chvíle až do konce roku. Informovali o tom organizátoři oslav a pouti. "Poselství svaté Ludmily zasahuje celou společnost, protože ta širokospektrálnost její postavy jako manželky, matky, babičky, vychovatelky, člověka, který něco představoval a kvůli tomu musel trpět a zemřít, mohou různým způsobem zasáhnout člověka dnešní doby," řekl pražský biskup Zdenek Wasserbauer. "Myslím si, že člověk každé doby, každé etapy, jakkoli je vybavený, bohatý, potřebuje nějaké symboly, hledá inspiraci pro svůj život, hledá cesty. V tom je asi důležitá svatá Ludmila i dnes," doplnil. Národní pouť je podle něj vlastně pozváním pro celou Českou republiku, ale i do zahraničí, tam, kde mají kostely svaté Ludmily nebo jsou s ní spojení.

Na připomínce Ludmilina výročí již několik let pracuje Spolek sv. Ludmila 1100 let, Sdružení sv. Ludmily na Tetíně, sama obec Tetín, berounská farnost, pražské arcibiskupství i velkostatek Tetín, předci jehož současných majitelů odešli do Kanady po roce 1948. Restituenti se do příprav oslav zapojili a podporují také kulturní a duchovní život v Tetíně.

K připomenutí kněžny sv. Ludmily jako první české panovnice, první české pokřtěné ženy, babičky i vychovatelky sv. Václava a první české světice se bude v květnu konat mezinárodní konference, etapová pouť z Velehradu na Tetín, budou se jí věnovat tradiční Dny lidí dobré vůle na Velehradě, projekce filmů, cyklopouť, koncerty a mnoho dalších akcí. Počátkem týdne zahájila svatoludmilské oslavy třeba také Praha 2, na jejímž území je kostel sv. Ludmily.