Kněžna Ludmila

Zdroj: Česká centra / FDULS

Svatá Ludmila byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Svatá Ludmila byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I. Sama v Čechách zřejmě určitou dobu také vládla, proslula svou zbožností a péčí o chudé. Byla matkou knížete Vratislava I. a vychovala svého vnuka Václava, pozdějšího českého patrona a významného světce. Poté, co byla na popud své snachy Drahomíry zavražděna, byla uctívána jako světice a v roce 1144 byla kanonizována. Je tak první českou a vůbec slovanskou světicí. Během jejího života byly položeny základy ke křesťanství v Čechách a také základy moci Přemyslovců. Život Svaté Ludmily zachycuje řada legend z české historie v 9. a 10. století.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.