Španělská choreografka uvedla v Praze dokumentární představení

Klíčové dílo historie tance ve 20. století, choreografii Kurta Joosse Zelený stůl, si vzala za námět svého představení i výzkumu španělská tvůrkyně Olga de Soto. Choreografie Zelený stůl z roku 1932 byla nejen odvážnou kritikou společnosti, která nedokázala zabránit druhé světové válce, ale i nejcennějším Joossovým dílem. Olga de Soto své představení An Introduction vycházející z Joossovy choreografie uvedla na festivalu Tanec Praha. Německý choreograf Kurt Jooss (1901 až 1979) vytvořil novou divadelní formu taneční divadlo, v níž kombinoval prvky baletu s divadlem. Proslavil se baletem Zelený stůl na hudbu Fritze Alexandra Cohena, který se dostal do repertoáru mnohých světových divadel. Podle autorky je Zelený stůl politicky nejangažovanějším baletem v dějinách a hraje se od svého vzniku až do dneška. Jádrem choreografie je středověký danse macabre, tanec smrti, představovaný kostlivcem. Několik obrazů ukazovalo diplomatická jednání evropských státníků kolem zeleného stolu. Státníci byli charakterizováni pohybem strnulé loutky bez vlastních názorů, vlastních myšlenek, jako by byli manipulování cizí vůlí. Běsnícímu smrtelnému tanci nemá šanci nikdo uniknout. Marná a bezvýsledná jednání státníků, slepých i hluchých k válečné hrozbě, předjímala varovný hlas nástupu fašismu k moci.