Spisy německé okupační správy lze nalézt na i internetu

Vědci a další zájemci mají snadnější přístup ke spisům německé okupační správy v někdejším Protektorátu Čechy a Morava, Národní archiv je totiž převedl do digitalizované podoby a nyní je lze nalézt on-line. Národní archiv představil digitalizovaný inventář německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu a měsíční svodky z provenience pražské centrály zpravodajské složky nacistického Německa - bezpečnostní služby říšského vůdce SS. Dokumenty německého státního ministerstva a další archivní složky je možné hledat na badatelna.cz, řekla novinářům archivářka třetího oddělení Národního archivu Zdeňka Kokošková. Digitalizovaný fond německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu patří k nejvýznamnějším fondům německé okupační správy v českých zemích uloženým v Národním archivu.