Spor Romů s místními může v Ředhošti přerůst v další násilnosti

Spory mezi obyvateli Ředhoště na Litoměřicku a údajně nepřizpůsobivými Romy mohou přejít v další násilnosti. Řevnivost místních občanů po hromadné rvačce v hospodě vyústila v pozvání hlídek Dělnické strany sociální spravedlnosti, která svolala na sobotu do obce demonstraci. Přijet má na sto radikálů. Policisté při jednání zastupitelstva upozornili, že by mohlo dojít k nepředvídaným událostem, podobným loňským incidentům v Litvínově. V Ředhošti už delší dobu doutná spor necelých dvou set obyvatel se sedmičlennou romskou rodinou. Na 70 občanů si na zastupitelstvu několik hodin vzrušeně vyříkávalo spory jak s Romy, tak i se starostou Josefem Bížou, jehož viní z liknavosti. Společným jmenovatelem vyprávění byla agresivita a troufalost mladíků, kteří prý obec doslova terorizují.