Steinbachová kritizovala německou vládu a "neochotu ke smíření"

Každoroční slavnostní zasedání Svazu vyhnanců nazvané Den vlasti (Tag der Heimat), poskytlo v sobotu šéfce svazu Erice Steinbachové novou příležitost k ostré kritice německé vlády za "dvojakou politiku vůči vyhnancům" a k novému požadavku na vnitrostátní řešení vyhnanecké otázky.

Steinbachová zopakovala, že vyhnancům nejde o majetek, nýbrž o smíření, a vyzvala vlády sousedních zemí, aby takové gesto učinily zrušením legislativy upravující poválečný odsun a vyvlastnění německého majetku. Kritizovala českou a polskou vládu, že toto gesto odsunutým upírají a že Česko ještě manifestuje nesmiřitelnost zákonem o Edvardu Benešovi.

Zástupce vlády, státní tajemník ministerstva vnitra Fritz Rudolf Körper, potvrdil, že vláda nároky vyhnanců nepodpoří, a poděkoval svazu, že se distancuje od aktivit společnosti Preußische Treuhand, která chce německý majetek na českém a polském území získat soudně.