STEM: Češi nevěří vládním slibům ČSSD ani stínovému kabinetu ODS

Češi příliš nevěří tomu, že ČSSD usiluje ve vládě o splnění svých předvolebních slibů. Ani stínová vláda ODS je však nepřesvědčila o tom, že má připraveny takové kroky, které by řešily problémy českého hospodářství. Červnový průzkum agentury STEM ukázal, že jen 38 procent občanů si myslí, že ČSSD v kabinetu prosazuje to, co slibovala voličům. O jedno procento více lidí věří v připravenost občanských demokratů.

Z dřívějších šetření vyplývá, že zřetelně větší pochybnosti o snaze ČSSD plnit volební sliby měli lidé na podzim roku 2003, kdy úsilí vládních činitelů strany věřilo asi 25 procent oslovených. Loni v říjnu pak byl výsledek zhruba stejný jako nyní. Důvěra ve schopnosti stínové vlády ODS vzrostla od října 2004 o pět procent. "Uvážíme-li, že ČSSD by v době konání výzkumu na počátku června volilo 15 procent a ODS 32 procent občanů, pak se ukazuje, že mínění o schopnostech obou stran je lepší, než odpovídá jejich současnému volebnímu potenciálu," uvádí autoři šetření.