STEM: Negativní vztah k Romům mají téměř dvě třetiny lidí

Vztah k Romům se v Česku dlouhodobě zlepšuje, stále je ale negativně vnímá 63 procent lidí. Deset procent z nich pociťuje k Romům dokonce odpor. Pozitivně pohlíží na své romské spoluobčany každý dvacátý člověk. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Zhruba tři čtvrtiny lidí nesouhlasí s tím, že by se mělo více dbát na práva romské menšiny. Ve srovnání s obdobným průzkum uskutečněným před deseti lety se počet lidí odmítajících Romy snížil o deset procent.