Studie: ČR se zhoršila v poskytování informací o rozpočtu

Česká republika se zhoršila v poskytování informací o státním rozpočtu. Vyplývá to ze studie washingtonského Centra pro rozpočet a politické priority. Nicméně centrum hodnotí celkový přístup země k poskytování informací o veřejných financích jako velmi dobrý. Česko se umístilo se 69 body ze 100 možných na 14. místě, v roce 2012 získalo 75 bodu a bylo tak deváté. Studie, na kterou upozornila Katedra veřejných financí VŠE v Praze, byla publikována na internetu. Materiál se týká 102 zemí světa. Hlavní příčinou zhoršení je malá účast veřejnosti v rozpočtovém procesu a pomalé přizpůsobování zveřejňovaných informací měnícím se požadavkům na rozpočtovou transparentnost.