Studie: Učitelé v matematice mírně přilepšují dívkám

Žáci základních a středních škol dostali vysvědčení za první pololetí. Klasické známkování ale nemusí být vždy spravedlivé. Ukazuje to nová studie think thanku IDEA při Akademii věd. Vyplývá z ní, že učitelé při známkování v matematice v průměru mírně přilepšují dívkám.Studie upozorňuje, že při klasifikaci známkami dosahují dívky lepších výsledků. „Když mají kluci a holky stejné výsledky v testech, tak mají v průměru jiné známky," vysvětluje pro Radiožurnál hlavní zjištění jeden z autorů studie Daniel Munich. Ten porovnával výsledky téměř pěti tisíc dívek a chlapců v přijímacích testech na střední školy s jejich známkami na vysvědčení. Přijímací testy byly anonymizované a hodnotitelé tak nevěděli, který test psala dívka a který chlapec. Zatímco známky z českého jazyka u obou pohlaví v průměru odpovídaly jejich výsledkům v testech, u matematiky tomu bylo jinak.

„Dívky mají v průměru lepší známky na vysvědčení, než by odpovídalo jejich skóre. Můžeme to říct i obráceně: chlapci mají v průměru horší známky, než odpovídá jejich skóre v přijímacích zkouškách. Může to záviset na tom, jak vnímají učitelé dívky a chlapce rozdílným způsobem a jejich předsudky vůči schopnostem dívek a chlapců, takže se může stát, že učitelé dávají dívkám lepší známky," vysvětluje Munich. Roli podle něj může hrát i to, že učitel do známky promítá nejen znalosti žáka, ale také jeho přístup k předmětu - třeba to, jestli dělá domácí úkoly, nebo jeho chování.