Tělesná zdatnost dětí klesla na úroveň roku 1923. Ukázal to unikátní výzkum

Tělesná zdatnost náctiletých je srovnatelná s rokem 1923. Ukázal to výzkum, který odborníci Technické univerzity v Liberci (TUL) provedli na 15 českých a pěti slovenských víceletých gymnáziích.

I když by se výsledky mohly zdát pozitivní, podle vedoucího katedry tělesné výchovy a sportu Aleše Suchomela to tak není. Za 100 let nastal velký vývoj tělesné zdatnosti, který měl svůj vrchol v 90. letech minulého století, ale od té doby tělesná zdatnost dětí klesá.

Aleš Suchomel | Foto: Technická univerzita Liberec

"V dnešní době například v testu shyby, jsou ve stejné třídě jedinci, kteří nejsou schopni udělat jediný shyb. A vedle nich jsou jedinci, kteří dosahují třiceti shybů, protože mají specializovanou sportovní přípravu."

V roce 1923 nebyly mezi dětmi tak velké rozdíly. Měly všestrannou gymnastickou přípravu v Sokolu. Dnes děti, pokud sportují, mají specializovanou přípravu. A pokud to jsou třeba horolezci, tak ve shybech vynikají a výsledky tak podle Suchomela zkreslují.

Výzkum před sto lety zorganizoval tělocvikář a sokol Emanuel Roubal

Liberečtí odborníci se na jaře rozhodli zopakovat šetření, které v roce 1923 zorganizoval uznávaný tělocvikář a sokol Emanuel Roubal spolu se svým synem - lékařem Janem Roubalem.

Metodiku převzali, ale testy upravili. Zjišťovali výšku a váhu, studenti házeli míčkem, dělali shyby, skákali z místa do dálky a běhali. Do výzkumu se zapojilo přes 4700 školáků. Překvapením bylo, že pro některé děti bylo třeba házení míčkem novou zkušeností.

Ilustrační foto: Česká televize,  ČT24

"Někomu to jde líp, někomu hůř." "Většinou, co jsme si všimli, když jsme jezdili testovat žáky ve školách, tak fyzická zdatnost upadá," podotýkají Petr Špinka a Jiří Kalous, kteří pomáhají s testováním žáků po sto letech.

Měření a vážení také ukázalo, že chlapci i dívky jsou v průměru zhruba o deset centimetrů vyšší, v případě chlapců o 12 kilogramů a u dívek zhruba o sedm kilogramů těžší než jejich vrstevníci v roce 1923. Častěji se objevují extrémy, kdy u obou pohlaví přesáhla hmotnost hranici 100 kilogramů.

Propad není tak dramatický, jak se čekalo

"Silové schopnosti dětí a mládeže v podstatě stoupaly do 90. let, takže ten propad, který všichni z médií vnímáme, tak je v posledních třiceti letech. Pokud porovnáváme s rokem 1923, propad je, nicméně ne tak dramatický, jak byl očekáván," vysvětluje Lukáš Hrubý z Technické univerzity, který spolupracoval na studii.

Jak dodal, výzkum je unikátní. Nikdo v Evropě, ani ve světě takový výzkum po sto letech, navíc stejnou metodikou, nerealizoval.

Autoři: Zdeňka Kuchyňová , Tomáš Mařas
klíčová slova:
spustit audio

Související