Jsou dnešní děti pomalejší než před sto lety? Unikátním měřením to zjišťují liberečtí vědci

Vědci z liberecké Technické univerzity testují tělesnou zdatnost dětí. Data pak srovnají se sto let starými údaji. V roce 1923 totiž otestovali tělocvikář a lékař pohybovou schopnost chlapců a dívek na stovce středních škol v tehdejším Československu. Unikátní šetření nyní na čtrnácti víceletých gymnáziích a pěti slovenských školách vědci zopakují.

Ilustrační foto: Fotorech,  Pixabay,  Pixabay License

Unikátní šetření tělesné zdatnosti na téměř stovce středních škol po celém tehdejším Československu zorganizovali v roce 1923 uznávaný tělocvikář a sokol Emanuel Roubal a jeho syn lékař Jan Roubal. Nejprve se školáci vážili a měřili, poté děti z vybraných tříd prošly testy pohybových schopností.

Nyní testy opakují odborníci z katedry tělesné výchovy a sportu Technické univerzity v Liberci. Vycházejí přitom z dobových publikací, kde jsou měřené tělesné parametry a popis pohybových testů zdokumentované. Lze tam dohledat i seznam škol, jejichž žáci se do šetření v roce 1923 zapojili.

Jak informuje Technická univerzita v Liberci na webu, výzkumníci metodiku převzali, některé testy ale bylo nutné zredukovat podle současných podmínek.

„Některé testy tělesné zdatnosti by dnes nebyly ani jednoduše proveditelné, je to třeba hod oštěpem či hod diskem, které se v roce 1923 na školách běžně prováděly. Z původních 14 pohybových testů jsme udělali testovou sestavu, která čítá pět testů zaměřených na základní pohybové schopnosti. Je to skok do dálky z místa, hod míčkem do dálky z místa, shyby podhmatem a rychlostní i vytrvalostní běh,“ vysvětlil Lukáš Rubín z katedry a spolugarant odborné studie.

Pokles ve vytrvalosti

Vedoucí garant studie a vedoucí katedry Aleš Suchomel upozornil, že z realizovaných výzkumů a šetření je zřejmé, že současné děti jsou významně vyšší, v průměru tak o deset centimetrů. Podle dobových publikací byla totiž v roce 1923 tělesná výška 18letých dívek v průměru 158 centimetrů cm a chlapců zhruba 170 a půl centimetru.

„Domníváme se také, že zaznamenáme například pokles ve vytrvalosti a ani svalová síla horní části trupu nebude obecně taková, jako byla u dětí před sto lety. Pro přesnější stanovení předpokládaných výsledků ale nemáme komplexní soubor dat napříč celou republikou i Slovenskem, jaký chceme soustředit letos na jaře rekonstrukcí testů Emanuela a Jana Roubalových. To šetření je co do rozsahu unikátní i v mezinárodním měřítku,“ upozornil.

Celorepublikové testování odstartovalo na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. Nejdříve nastalo měření a vážení a pak testy zdatnosti, mezi jiným přítahy na hrazdě podhmatem nebo skok daleký z místa. „Dal jsem deset. V porovnání s mojí třídou to bylo docela v pohodě. A skok do dálky 2,6 metru,“ prozradil Českému rozhlasu 18letý student nymburského gymnázia, který absolvoval test jako jeden z prvních.

Výzkum bude pokračovat na 15 gymnáziích po celé republice. Kromě Liberce také v Praze, Brně, Plzni, Pardubicích, Třebíči, Jindřichově Hradci, Kyjově a dalších městech, na nichž testy také před sto lety zorganizovali. Na Slovensku se zapojí a 5 gymnázií. Výsledky chtějí mít liberečtí výzkumníci do konce školního roku.