Svaz průmyslu navrhuje snížit daně a zrušit majetkové daně

Svaz průmyslu a dopravy přišel s vlastním návrhem radikální reformy daní. Navrhuje v něm mimo jiné výrazně snížit daně lidem i firmám, zrušit majetkové daně a zvýšit základní sazbu DPH na devět procent. Malým podnikatelům by měl stát umožnit vést místo účetnictví jen daňovou evidenci. Reforma by snížila roční příjmy státu o 55 až 63 miliard korun, řekl dnes na tiskové konferenci prezident svazu Jaroslav Míl.

Návrh operuje se sazbami daně z příjmu ve výši devíti a 19 procent. Lidé i podnikatelé by svůj daňový základ do milionu korun ročně zdanili devíti procenty, zároveň by se však zrušily všechny odečitatelné položky vyjma úlevy na děti. Příjmy lidí nad milion korun by byl zdaněný 19 procenty, což by byla i sazba daně společností. Míl u firem rovněž doporučuje zrušit většinu odečitatelných položek a zachovat pouze ty, které podporují vzdělání nebo výzkum a vývoj.

Zcela zrušit by se prý měly majetkové daně, tedy daň z nemovitostí, převodu nemovitostí, daň darovací a dědická. Stát by měl výrazně omezit byrokracii a státní správu. "Jsem přesvědčený, že těch chybějících 60 miliard lze ušetřit snížením nákladů na státní správu," řekl Míl. Stát by měl podle něj okamžitě zavést povinnost finančních úřadů jednoznačně vydat stanoviska k dotazům podnikatelů a zavést závazné lhůty pro správce daně. Reforma by podle Míla zjednodušila současný nepřehledný daňový systém a podpořila malé a střední podnikání. Vedla by prý také k omezení šedé ekonomiky.