Co dělat s českým daňovým přiznáním, když žijete v cizině

Česká republika uplatňuje vůči svým občanům celosvětovou daňovou povinnost. To znamená, že příjmy z celého světa jste povinni zdanit (také) v Česku. Toto poměrně drakonické pravidlo je ale v praxi kompenzováno dohodami o zamezení dvojího zdanění, která má Česko uzavřeno s desítkami zemí světa.

Ilustrační foto: Jitka Cibulová Vokatá,  Český rozhlas

Díky dohodám o zamezení dvojího zdanění nemusíte ve většině případu platit daně dvakrát. Správný postup při vyplňování českého daňového přiznání je uvést zde všechny zahraniční příjmy, přiložit potvrzení o zaplacení daně v zahraničí a na základě toho v příslušné kolonce zatrhnout, že tyto příjmy jsou vyjmuty ze zdanění v České republice.

K osvobození od dvojího zdanění budete muset přiložit dokument prokazující zemi vašeho bydliště a doklad o uhrazení daně z příjmu, a to nejlépe zahraničním ekvivalentem českého potvrzení o zdanitelných příjmech. Jsou to například:

Formulář P60 | Foto: Wendy House,  Flickr,  CC BY-NC-ND 2.0

Lohnzettel z Rakouska a Německa, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ze Slovenska, formulář P60 nebo P45 z Velké Británie nebo formulář W-2 z USA.

Toto potvrzení vystaví zahraniční zaměstnavatel a tvoří nedílnou přílohu k daňovému přiznání.

Zvláštní skupinou jsou zaměstnanci Evropské komise a dalších orgánů EU. Jejich jsou podle mezivládní dohody příjmem rozpočtu EU a nezdaňují se členskými státy nehledě na místo pobytu a místo pracovního výkonu. Evropské orgány vystaví svým zaměstnancům příslušné potvrzení.

Je potřeba myslet na to, že váš příjem je na zahraničních formulářích uveden v místní měně, pro české daňové přiznání musíte částku převést na koruny podle  jednotného kurzu MF ČR.

Ilustrační foto: Filip Jandourek,  Český rozhlas

Daňové povinnosti v Česku se můžete vyhnout, pokud prokážete, že jste rezidentem jiné země. To znamená, že někde v cizině nejen pracujete (nebo máte jiný druh příjmu), ale také v dané zemi i trvale žijete. Poměrně běžná je ale situace, že sice máte trvalý pobyt v jiné zemi, ale v Česku pronajímáte svůj byt nebo dům. V takovém případě samozřejmě daňové přiznání v Česku podat musíte.

Autor: Libor Kukal
klíčová slova:
spustit audio

Související

  • Praktické rady pro krajany

    Co dělat, když...Co dělat, když si chcete požádat o český důchod, ale půlku života jste prožili v zahraničí? Jak zařídit české občanství pro dítě narozené v zahraničí?