Světoví bohemisté diskutují v Praze o jinakosti české literatury

Do Prahy se sjeli bohemisté z celého světa, diskutovat budou o jinakosti české literatury. V rámci čtvrtého ročníku mezinárodního literárněvědného kongresu budou vědci řešit třeba ženské a mužské role v literatuře nebo převod literatury do filmové či hudební řeči. Další blok vystoupení se bude zabývat romantikou Karla Hynka Máchy, od jehož narození letos uplyne 200 let. Kongres potrvá do pátku, pořádá jej Ústav pro českou literaturu Akademie věd spolu s Ústavem české literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Památníkem národního písemnictví. "Jde nám o přehodnocení dosavadních postojů k literatuře," sdělila dnes novinářům tajemnice kongresu Lenka Jungmannová s tím, že budou zkoumat třeba vztah klasické české literatury s okrajovými literárními proudy. Nad českou literaturou bude tento týden bádat na 160 bohemistů z 20 zemí světa, kromě Evropy přijedou vědci také z USA, Kanady nebo Japonska. Kongres se koná každých pět let. V bloku zabývajícím se jinakostí české literatury tak třeba zazní příspěvek s názvem Golem, Robot, Švejk: jejich světovost a jejich češskost od profesora univerzity v Benátkách Sergia Corduase. Přesahy české literatury do jiných uměleckých forem budou dále zkoumat příspěvky o literatuře ve filmu nebo vztahu moderního básníka a folkloru.