Světoví bohemisté v Praze hledají definici české literatury

Desítky bohemistů se sjeli do Prahy, aby tři dny diskutovali o postavení české literatury mezi ostatními písemnictvími a kulturami. Hned dnešními zahajovacími referáty se snažili hledat definici toho, co vlastně je česká literatura. Zda do ní patří jen česky psaný text, nebo jakýkoli text napsaný v českých zemích (se všemi změnami v definici českého území), text napsaný Čechem v exilu a podobně. Zahraniční bohemisté v tom mají možná více jasno než domácí. Polský bohemista Jacek Baluch z Jagellonské univerzity v Krakově soudí, že základ českého písemnictví tvoří to, co kdy bylo přeloženo do polštiny. Podle něj je v současné době, ale bylo tomu tak i v historii, přeloženo to nejdůležitější. Přiznal však, že v polsko-českém vztahu hraje roli velká jazyková příbuznost. Karen Gammelgaardová z univerzity v norském Oslo uvedla, že debaty o tom, co má obsahovat kánon určité literatury, respektive kultury, se nyní vedou v mnoha evropských zemích. Kánonem v tomto případě vědci myslí soubor základních reprezentativních děl.