Vítězem ceny Premia Bohemica je francouzský bohemista a překladatel Xavier Galmiche

Xavier Galmiche

Francouzský bohemista Xavier Galmiche na Karlově univerzitě převzal cenu Premia Bohemica. Ocenění uděluje z pověření Ministerstva kultury Moravská zemská knihovna zahraničnímu bohemistovi či překladateli, který se ve své zemi významně zasloužil o šíření a propagaci české literatury.

"Moje úsilí spočívá v tom, že mluvím o této málo známé kultuře v jejím kontextu - zejména komplikované sousedství s Němci, důležité vztahy s Židy atd. Češtinu jsem se začal učit v 80. letech. Byl jsem kulturním atašé. Snažil jsem se uniknout vojenské službě a v rámci náhradní vojenské služby jsem dostal na výběr mezi Catanií a Prahou. Zkusil jsem to na východě. Bylo to v roce 1986. Prahu jsem ale objevil už dva roky předtím na pozvání Václava Jamka, kterého jsem poznal na Ecole Normale Supérieure," uvedl již dříve Xavier Galmiche.

Xavier Galmiche | Foto: GalmicheM,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 4.0 DEED

Vítěze ceny vybírá komise složená z předních českých literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť a z dřívějších laureátů ceny.

Xavier Galmiche je profesorem české literatury a středoevropských kultur na katedře slovanských studií při pařížské Sorbonně. Pozornost české odborné literární veřejnosti si získal například monografií o Vladimíru Holanovi. Do češtiny byla přeložená v roce 2012.

Galmiche se dlouhodobě vědecky zabývá řadou významných českých literátů a do francouzštiny přeložil například některé z textů Karla Čapka, Bohumila Hrabala, Vladimíra Holana, Jana Vladislava, Jakuba Demla, nebo také Karla Jaromíra Erbena, Jana Amose Komenského a dalších.

Otevřel trezor a tam byly Demlovy básně

Jaká byla jeho první literární láska?

"Otevřel jsem jeden z trezorů v kanceláři ve Štěpánské ulici, kde je dnes Francouzský institut, a kde bylo kulturní oddělení. Našel jsem tam samizdaty. Otevřel jsem samizdatovou edici děl Jakuba Demla, velkého básníka a kněze. Sice jsem nerozuměl, ale četl jsem to s vášní."

Jaký byl první text, který jste přeložil?

Xavier Galmiche | Foto: Petr Holman,  Český rozhlas

„S českým přítelem jsem překládal text ze sbírky povídek Fimfárum od Jana Wericha. Jde o velmi vtipné texty založené na slovních hříčkách - takže začít s takovým textem bylo velmi obtížné a velmi špatný nápad. Ale dobrá lekce!"

Jsou česká slova, která vám připadají nepřeložitelná?

„Ano, je jich plno, v tom je to kouzlo. Milan Kundera sestavil slovník nepřeložitelných slov. Já bych použil slovo ‚tůně‘, které se do francouzštiny opravdu nedá přeložit. Je to jakýsi velmi malý a hluboký rybník. Někdy se ve francouzštině překládá jako ‚Trou d'eau‘. 'Tůně' je moc krásné slovo, které je podle mě velmi důležité v poezii, zejména v 19. století, a které je především kusem české krajiny. Najdete ho v malbě i v opeře: myslím, že třeba Dvořákova Rusalka bydlí v 'tůni'. "

Máte oblíbené české slovo?

„Líbí se mi slovo 'prst'. Je to jedno z těch slov bez psaných samohlásek, vždycky v něm vidím jakousi dusící se postavu - někdy se jazyk škrtí..."

Foto: Explore,  Pixabay,  CC0 1.0 DEED
klíčové slovo:

Související

  • České knihy

    Seriál stanice Českého rozhlasu Radio Prague International přiblíží díla českých spisovatelů, která prostě musíte znát.