Tisíce věřících oslavily 90. narozeniny arcibiskupa Otčenáška

Tisíce věřících si v Hradci Králové připomněly 90. narozeniny arcibiskupa Karla Otčenáška. Po mši v hradecké katedrále následoval veřejný program na Velkém náměstí zakončený společným přípitkem na zdraví jubilanta. Součástí oslav bylo také předání čestného občanství Hradce Králové pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi. Otčenáška přivezli na mši na kolečkovém křesle v liturgickém průvodu, ve kterém šel například prezident Václav Klaus, představitelé církví i další politici. Jubilant cestou s úsměvem žehnal špalíru věřících, kteří ho zdravili potleskem. Věřící zcela zaplnili hradeckou katedrálu, další lidé sledovali průběh bohoslužby na velkoplošné obrazovce. Na veřejné oslavě vystoupil prezident Václav Klaus, který Otčenáška označil za legendární postavu. "Arcibiskup Otčenášek je naprosto mimořádnou osobností nejen české katolické církve, ale celé naší země. Pro celou naši zemí je výraznou morální autoritou a já doufám, že si toho více a více lidí začíná být vědomo," řekl Klaus novinářům.

Karel Otčenášek, který je služebně druhým nejstarším biskupem na světě, oslavil své 90. narozeniny 13. dubna. Narodil se v Českém Meziříčí na Rychnovsku, knězem se stal v březnu 1945, o pět let později byl tajně vysvěcen na biskupa. Deset a půl roku byl vězněn v komunistických žalářích. Po amnestii v roce 1962 pracoval jako dělník v mlékárně. Do duchovní správy se mohl vrátit v roce 1965. Do úřadu hradeckého biskupa se vrátil v prosinci 1989. Rezignoval v červnu 1998. Krátce nato mu tehdejší papež Jan Pavel II. pro jeho zásluhy udělil osobní titul arcibiskupa. V roce 1995 obdržel Řád Tomáše Garrigua Masaryka. I když službu biskupa ukončil Otčenášek již před lety, na životě církve se podílí dodnes.

Autor: Peter Gabaľ