Česko-vatikánská smlouva znovu ve hře?

V úterý se poprvé sešla expertní komise, která má prozkoumat text dosud neschválené česko-vatikánské dohody a přednést svá doporučení k usnadnění případné ratifikace této smlouvy v českém parlamentu.

Česko-vatikánská smlouva byla podepsána již před osmi lety. Její ratifikace ale dosud nebyla dokončena. Většina poslanců v roce 2003 dospěla k názoru, že smlouva je v dané podobě nevýhodná pro stát a narušuje rovnoprávnost církví. Výhrady k ní měl i prezident Václav Klaus. Česká republika je tak předposlední evropskou zemí, která nemá smluvně upravené vztahy s Vatikánem.

Dominik Duka,  foto: Katolický týdeník
Komise, jejíž členem je třeba také nový pražský arcibiskup Dominik Duka, se nejprve sešla jen ve formátu zástupců státu, a to s cílem "po osmi letech se podívat na smlouvu zcela čerstvým pohledem, jakýmis novým okem, a popsat problémy, které tam vidíme z pohledu jednotlivých ministerstev. Naznačit, jak se ty problémy vyvíjely v souladu nebo nesouladu s českým právním řádem a vlastně připravit podkladové materiály pro příští politické rozhodnutí," vysvětlil náměstek ministra zahraničních věcí Hynek Kmoníček.

Nyní ministerstvo zahraničí zpracuje analýzu postojů jednotlivých resortů ke smlouvě a předloží ji budoucímu šéfovi diplomacie. "Nová politická reprezentace se musí rozhodnout, jestli smlouvu chce nebo nechce, jestli ji chce v tomto znění, nebo jiném, nebo v tomto, ale opraveném," dodává Kmoníček. Druhá strana ale text měnit nechce.

Vyjednaná smlouva se týká třeba působení v kultuře, školství, zdravotnictví a sociální oblasti, i otázek, spadajících do působnosti resortu vnitra. A předpokládá, že případná změna současného způsobu financování nenaruší ekonomické zabezpečení církve. "Možná ne všichni pochopili, že skutečně neřeší otázky restituční, nijak neposouvá otázku financování církví. Ona o všech těchto otázkách nepřímo také mluví, ale nikam tuto situaci z daného momentu neposouvá," zdůraznil náměstek ministra zahraničí Kmoníček.

Podle něj smluvní úpravu vztahů s Vatikánem kromě Česka neratifikovalo jen Nizozemsko, kde je ale katolická církev zastoupená jen velmi okrajově: "To není naše situace. Dá se říct, že ji v Evropě má opravdu už úplně každý, už ji má dokonce i Bělorusko."

Podle dosavadních vyjádření sněmovních stran smlouvu bez výhrad podporuje TOP 09. Z řad občanských demokratů sice dříve zazněly některé výhrady, úřadující šéf ODS Petr Nečas je ale smlouvě nakloněn: "Já tuto smlouvu podporuji a bude-li nalezena shoda, tak to bude určitě pozitivní krok."

Věci veřejné chtějí před ratifikací česko-vatikánské smlouvy vyřešit odluku církve od státu, komunisté už dříve žádali úpravu textu. Podle úřadujícího šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky sice měli někteří poslanci obavy z případných majetkových závazků státu, zásadní problém s ratifikací ale prý sociální demokraté nemají:

"Myslím si, že v tom minulém volebním období vláda nezvládla ratifikační proces a pokud by se vyjasnily možná některé pochybnosti, které v té době vznikly kolem vatikánské smlouvy, dokáži si představit, že by v průběhu tohoto volebního období mohla být ratifikace znovu zahájena."