Tři pětiny Čechů odmítají přijímání uprchlíků z válečných zón

Téměř tři pětiny Čechů míní, že by Česko nemělo přijímat uprchlíky ze zemí postižených válečným konfliktem. Pro jejich přijetí jen do doby, než se budou schopni vrátit zpět, je 45 procent lidí. Natrvalo by uprchlíky přijímala čtyři procenta Čechů. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který se uskutečnil ještě před teroristickými útoky v Paříži. Proti říjnu se o sedm procentních bodů zvýšil podíl těch, kteří přijímání uprchlíků odmítají. "Z předchozích šetření víme, že česká veřejnost očekává, že se cizinci co nejvíce přizpůsobí zvyklostem české kultury a dlouhodobě je vnímá jako určité bezpečnostní riziko," uvedlo CVVM. Podpora přijímání uprchlíků; na přechodnou dobu se zvyšuje se vzděláním a životní úrovní, výrazně se neliší podle věku nebo pohlaví. Podobný postoj jako Češi mají i Slováci, naopak Poláci a Maďaři jsou k uprchlíkům vstřícnější.