U Krajského soudu v Liberci prohrál Kinský třetí spor o majetek

František Oldřich Kinský prohrál u Krajského soudu v Liberci restituční spor o rekreační areál v Rynarticích na Děčínsku. Rekonstruovaný zámeček, další budovy a pozemky v hodnotě přes 20 milionů korun tak zůstávají majetkem firmy MTT Company. Proti rozsudku již není odvolání, Kinského advokát Jaroslav Čapek však ČTK řekl, že podá dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Předseda senátu Krajského soudu v Liberci Lubomír Ptáček se při zamítnutí Kinského nároku na nemovitosti v Rynarticích odvolal se na Benešovy dekrety, na jejichž základě byl po druhé světové válce konfiskován majetek kolaborantů, zrádců, Maďarů a Němců - s výjimkou lidí, kteří sami trpěli nebo bojovali proti nacistům. "Německá národnost Kinského otce přešla i na jeho syna," vysvětlil Ptáček.

U soudů podal Čapek za Kinského 157 žalob. Někteří odborníci odhadli hodnotu požadovaného majetku zhruba na 40 miliard korun. Čapek ale hovoří o třech až pět miliardách korun. Československý stát zabavil majetek Kinským na základě Benešových dekretů po druhé světové válce za údajnou spolupráci s nacisty. Restituční zákony přitom neumožňují vracet majetek konfiskovaný na základě dekretů. Kinský o sobě tvrdí, že je Čech, české občanství získal odvozením od původního československého, které na něj přešlo po rodičích, československých státních občanech.