Události z roku 1866 u Hradce oživí pietní akty i bitevní ukázky

Letošní akce u příležitosti 139. výročí prusko-rakouské bitvy na Chlumu na Královéhradecku z roku 1866 nabídnou návštěvníkům kromě dvou ukázek střetu historických jednotek například i ohňový průvod či pietní akt u pomníku padlých vojáků. Celkem se akcí, které se v Hradci Králové a na Chlumu uskuteční 1. a 2. července, zúčastní asi 360 členů vojenských historických klubů, řekl v Hradci Králové novinářům spoluorganizátor Radek Balcárek.

V bitvě u Hradce Králové se 3. července 1866 utkala pruská a sasko-rakouská vojska v rozhodujícím střetu války o nadvládu v německých zemích a střední Evropě. V krvavé bitvě stálo proti sobě zhruba téměř 440.000 vojáků, během několikahodinové bitvy zemřelo, bylo zraněno či zajato více než 50.000 vojáků. Zabito bylo také 6000 koní. Rakouské jednotky začaly po ztracené bitvě ustupovat směrem na Vídeň a habsburský trůn byl nakonec nucen přijmout pruské podmínky příměří.