Jindřichův Hradec je městem s nejlepší sociální situací

Jindřichův Hradec, foto: www.czechtourism.cz

Jindřichův Hradec se může chlubit titulem města, ve kterém se žije nejlépe. Druhá za ním skončila Praha, následovaná Hradcem Králové a Náchodem. Na opačném konci pomyslného žebříčku skončily Orlová nebo Znojmo. Studii, na které se podílela Vysoká škola ekonomická, přibližuje doktor Milan Damborský.

Jindřichův Hradec
"Využívali jsme 12 základních ukazatelů, které byly zařazeny do pěti rovnocenných oblastí po 20 procentech. Z těch ukazatelů bych zmínil například velmi zajímavé statistiky, která nám poskytla Policie ČR - to byla kriminalita obecná a potom tam byl počet násilných trestných činů. Používali jsme klasické ukazatele, jako byla nezaměstnanost a dlouhodobá nezaměstnanost. Vlastním šetřením jsme zjišťovali cenu bydlení a také situaci na trhu práce, co se týče mzdové úrovně."

Nejlépe z toho vyšel Jindřichův Hradec, velmi dobře si vedly také jižní Čechy obecně. Co je podle vás důvodem?

"Jižní Čechy si vedou dlouhodobě ekonomicky velmi dobře. Je to záležitostí už transformačního procesu, kdy po roce 1990 jižní Čechy nemusely řešit velké transformační problémy, jaké měl třeba Moravskoslezský kraj nebo Ústecký kraj. Nebyl tady výrazně zastoupený těžký průmysl. To se projevuje dodnes. Dalším faktorem může být blízkost Německa, konkrétně Bavorska, popřípadě Rakouska."

Třinecké železárny
Bylo prvenství Jindřichova Hradce pro vás překvapivé - nebo i další výsledky, které jste získali? Je zde třeba zmíněn Třinec, což je právě Moravskoslezský kraj, kde se soustředil ten těžký průmysl. Třinec přitom skončil v první desítce...

"Rozhodně Třinec je velkým překvapením. Tam nás překvapily velmi pozitivní statistiky co se týče trhu práce. Musíme říci, že města mají rozdílné podmínky pro svůj rozvoj. To město, pokud se nachází ve strukturálně postiženém kraji, tak fakticky se může hodně snažit, ale nikdy se nedostane na úplnou špici. To, čeho Třinec dosáhl, tak se dá říct, že je to maximum, čeho může v takto postiženém okolí dosáhnout. Negativním překvapením pro mě osobně byla poměrně špatná situace ve Znojmě, Břeclavi a Hodoníně."

Říká se, že Praha je bohatý region, je na tom nejlépe z celé České republiky, všichni se sem sjíždějí, chtějí tady bydlet a pracovat. Jak na tom je?

"Jednoznačně platí, že Praha je dominantní ekonomické centrum České republiky, nicméně ta sociální oblast nemá jenom tu příjmovou stránku, ale musíme uvažovat o tom, že sociální politika se zaměřuje na ty ekonomicky slabší. Ty samozřejmě mnohem více než průměrná mzda v Praze zajímá třeba cena bydlení. To je věc, kde Praha vykazovala nejvyšší míru."

Jak mohou města s těmi výsledky dále pracovat, jak to může pomoci jejich rozvoji nebo sociální situaci?

Hradec Králové,  foto: Kristýna Maková
"Města mohou využít dílčí statistiky. Například když se podívají a srovnají se s ekvivalentními městy, co se týče kriminality, tak si samozřejmě musí položit otázku, proč se nachází tam, kde se nachází. To platí zejména u těch měst, které se umístily dole v pořadí. Platí to i pro další statistiky. Když si vezmeme nezaměstnanost, tak si města musí položit otázku, co by se dalo udělat pro to, aby se to zlepšilo, respektive dá se to zlepšit, nedá se to zlepšit. Mě zaujala jedna věc. Když jsem četl reakce oceněných měst, tak řada z nich zmiňovala, že tu dobrou situaci způsobilo to, že tam mají podpořenou průmyslovou zónu. To je jedna z těch cest, kdy ta města, když dobře zacílí - zacílí na podporu podnikání, tak se mohou dostat nahoru."

Velmi dobře jako místo pro život je hodnocený Hradec Králové. Jak se umístil v oblastech, které jste hodnotili?

"Hradec Králové byl loni vyhodnocen jako město s nejvyšší kvalitou života. To letošní hodnocení tomu odpovídá. O Hradci Králové se dá říct, že v tuto chvíli nemá nějakou výrazně slabou stránku. Tady se to táhne už dlouhodobě. Můžeme zmínit, že už za první republiky byl Hradec Králové označovaný za salon Čech."