Univerzita Karlova dá příspěvek na bydlení všem studentům

Univerzita Karlova dá stipendium na ubytování všem studentům denního studia. Největší částku poskytne sociálně slabým posluchačům, mezi ostatní rozdělí zbytek peněz, které dostane od ministerstva školství. O pravidlech rozdělování ubytovacího stipendia rozhodl v pátek akademický senát. Přímý příspěvek zavádí reforma financování a nahradí současnou státní dotaci na lůžka na kolejích. Příspěvek dostanou i ti, kteří nyní nebydlí na kolejích dotovaných státem a bydlení si financují ze svého.

Studentům žijícím na kolejích stipendium většinou nepokryje zvýšení cen ubytování. Zatímco nyní platí v průměru 800 až 1200 korun za lůžko na měsíc, od října bude nejčastější cena koleje kolem 2000 korun, někde až 4000 korun. Zástupci UK tvrdí, že ceny jsou režijní a univerzita na studentech nechce vydělávat. Kolejné se zvyšuje kvůli reformě financování, školy k ceně lůžka na měsíc většinou připočítávají zhruba 900 korun, které dostávaly jako dotaci od státu. Proti zdražení minulý týden v Praze protestovalo téměř 200 studentů.

Členové akademického senátu se přeli o to, zda by měli stipendium dostat i studenti bydlící v sídle školy. Odpůrci příspěvků pro všechny uváděli, že škola dostane peníze jen na studenty, jejichž trvalé bydliště je mimo sídlo školy, a peníze se tak zbytečně rozmělní mezi velký počet posluchačů. Nakonec se akademici přiklonili k plošným příspěvkům.