ÚOHS: Atol na odtahových službách v H. Králové vydělá dvakrát víc

Společnost ATOL vydělá na odtahových službách v Hradci Králové dvakrát více, než tvrdí město. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy antimonopolního úřadu (ÚOHS). Město sumu vyčíslilo na přibližně devět milionů Kč. Podle ÚOHS však předpokládaný příjem za 30 let bude činit 20,4 milionu Kč. Od 20 milionů je přitom třeba zvolit jiný model zadání zakázky. Atol s názorem ÚOHS nesouhlasí. Vyjádření magistrátu se kvůli dovoleným jeho představitelů získat nepodařilo. ÚOHS zveřejnil závěry své kontrolní zprávy ohledně dodatku ke koncesní smlouvě, kterou město uzavřelo v dubnu 2007. Nevypisovalo přitom otevřenou soutěž. "Zadavatel je povinen užít koncesní řízení, pokud předpokládaný příjem koncesionáře za celou dobu trvání smlouvy přesáhne 20 milionů Kč," uvedl Rafaj. Zadavatel tedy podle Rafaje porušil zákon, když nevybral koncesionáře v řádném koncesním řízení, a podstatně tak ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky. Hradec Králové dostal od antimonopolního úřadu v krátké době v pořadí už druhou sankci za parkovací systém. Výše pokuty tentokrát činí 150.000 korun. Rozhodnutí podobně jako nedávno uložená sankce 1,5 milionu korun za výstavbu parkovacích míst, není dosud pravomocné. Město Hradec Králové, stejně jako společnost ATOL, má možnost v patnáctidenní lhůtě podat rozklad k předsedovi ÚOHS.

Autor: Jan Hloch