ÚOHS zakázal Lesům ČR omezovat podnikání smluvních partnerů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zakázal Lesům ČR, aby jakkoliv omezovaly či znemožňovaly výkon podnikatelské činnosti svých smluvních partnerů. Vyplývá to z předběžného opatření, které úřad vydal dnes v rámci správního řízení se státním podnikem. Lesy ČR musí podnikatele také o tomto verdiktu neprodleně a průkazně informovat. "Proti rozhodnutí lze podat rozklad, ten však nemá odkladný účinek," řekl ČTK Kristián Chalupa z tiskového odboru ÚOHS.

Antimonopolní úřad současně Lesům uložil, aby bez předchozího projednání s ním neuzavíraly nové smlouvy na provádění pěstebních činností a prodejů i nákupů dříví. Podnik minulý týden oznámil, že smlouvy jsou neplatné kvůli rozporům některých pasáží se soutěžním právem, ÚOHS s ním však zahájil správní řízení ve věci možného zneužití dominantního postavení. Lesnické společnosti tak budou zatím pracovat ve státních lesích podle smluv, které uzavřelo bývalé vedení státního podniku Lesy ČR. Podle mluvčího firmy Lubomíra Šálka rozhodne o platnosti dohod soud, lesnické a dřevařské firmy však stále trvají na tom, že se nic na smlouvách nezměnilo. Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství se již na pokračování prací v lesích podle stávajících smluv dohodla i s ministrem zemědělství Jaroslavem Palasem.

Lesy ČR chtěly změnit obchodní vztahy tak, aby kontrolovaly větší část obchodu se dřevem. Firma spravuje asi polovinu lesů v zemi a ročně vytěží zhruba 7,5 milionu metrů krychlových dřeva. Změny ale vyvolaly nevoli lesnických firem a také odborů, které kritizují údajně chaotický postup Lesů ČR a nevýhodnost nových smluv. Ministr Palas ve snaze uklidnit situaci ve středu odvolal generálního ředitele LČR Kamila Vyslyšela a předsedu dozorčí rady LČR, lidoveckého poslance Jana Grůzu.