ÚS dal lidem bez způsobilosti k právním úkonům šanci volit

Lidé bez způsobilosti k právním úkonům nesmí být paušálně zbavení volebního práva. Soudy musejí přezkoumávat okolnosti jednotlivých případů a zjistit, zda konkrétní lidé porozumí významu, účelu a účinkům voleb. Pokud zjistí, že postižení a nemocní volbám rozumí, nesmí je zbavit způsobilosti úplně, ale jen částečně, a tak jim umožnit výkon volebního práva. Vyplývá to z nálezu Ústavního soudu. "Řada osob je zbavena možnosti volit, aniž by jejich způsobilost volit byla individuálně zkoumána," řekl soudce zpravodaj Miloslav Výborný. Podle Výborného někteří lidé třeba nejsou schopni nakládat s pěnezi, ale to ještě automaticky neznamená, že nedokážou volit. Nálezem se musí řídit soudy při novém rozhodování o úplném či částečném zbavení způsobilosti k právním úkonům. Rozhodnutí ale může prospět i těm, kteří už o způsobilost přišli. Mohou se obrátit na soud s návrhem na částečné navrácení způsobilosti. Nyní jsou lidé bez způsobilosti prakticky zcela zbaveni volebního práva, což je podle řady nevládních organizací chyba. Problém se v Česku podle údajů Ligy lidských práv týká asi 25.000 lidí.