ÚS nevyhověl poslancům a nezrušil část zákona o obcích

Plénum Ústavního soudu odmítlo návrh skupiny pravicových poslanců pod vedením Ivana Langra (ODS) a nezrušilo část zákona o obcích, která přesně definuje veřejná prostranství. Poslanci tvrdili, že definice je příliš široká a zasahuje i do práv soukromých vlastníků. Podle poslanců vybírání poplatků například za umístění reklamy či pořádání kulturní akce na vlastním pozemku porušuje právo na podnikání.

Zákon za veřejná prostranství označil všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení bez ohledu na vlastnictví prostoru. Poslancům se nelíbila právě část "bez ohledu na vlastnictví". Tvrdili, že jde o formu "vyvlastnění". Ústavní soud to ale vyvrátil a jen nahradil přesnějším výkladem zákona.