ÚS rozhodne o odpovědnosti státu za škodu z úředního postupu

Ústavní soud (ÚS) ve středu rozhodne o návrhu na zrušení části zákona, která upravuje odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Podle Obvodního soudu pro Prahu 1, který změnu navrhl, je sporná část zákona neurčitá a vágně formulovaná. Současný výklad zákona prý vede k tomu, že stát sice odpovídá za různá rozhodnutí úřadů, ale normotvorná činnost veřejné moci je nepostižitelná, a to i v případech, kdy například vláda překročí svou pravomoc, a způsobí tak někomu škodu. ÚS se návrhem zabýval od roku 2008. Napadené ustanovení je součástí zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Stanovuje, že stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, který může spočívat v chybném rozhodnutí nebo například v porušení povinnosti učinit nějaký úkon a rozhodnout v zákonem stanovené lhůtě. Nárok na náhradu má ten, jemuž nesprávným postupem vznikla škoda. Obvodní soud pro Prahu 1 se ke spornému ustanovení dostal díky spletité kauze, jež má kořeny v českém zdravotnictví 90. let. Projednával žalobu společnosti CODUM proti České republice. Firma jako nestátní zdravotnické zařízení vykázala Všeobecné zdravotní pojišťovně provedenou péči. Pojišťovna ale úhrady vykrátila na základě takzvaných limitací. Vláda totiž prostřednictvím svého rozhodnutí stanovila hodnotu bodu, kterou limitovala časem a množstvím, a určila způsob krácení úhrady za poskytnutou péči při překročení limitů.

Autor: Jan Hloch