ÚS: Vyšší soudy mohou nižším nařizovat, aby zrychlily práci

Ústavní soud trvá na tom, že soudy vyšší instance mohou nižším soudům nařídit, aby urychlily projednávání určitého případu. Ústavního soudci odmítli návrh pražského vrchního soudu a nezrušili část zákona o soudech a soudcích, která tento postup umožňuje. Zákon umožňuje vyššímu soudu na návrh kteréhokoliv z účastníků řízení nařídit soudu nižší instance, aby zrychlil svou činnost a do určitého data rozhodl či provedl jiný požadovaný úkon. Parlament tuto možnost do zákona vložil, aby zabránil stále se zvyšujícímu počtu postihů Česka Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Vrchní soud se bránil tím, že nadřízený soud může o lhůtě rozhodnout, aniž by nesl jakoukoliv odpovědnost za další postup v řízení. Například za to, zda lze ve stanovené době skutečně řízení skončit, nebo tomu brání jiné okolnosti. S tím ale Ústavní soud nesouhlasí. Nadřízený soud musí umět rozeznat, kdy jde o neodůvodněné průtahy a kdy je to taktika řízení, uvedl ústavní soudce Jiří Nykodým.