Ústav: Přemnožená zvěř zničí šestinu obnovovaných stromků

Zvěř v Česku zničí v průměru šestinu stromů už při obnově lesa. Ztráta přírůstu o zhruba čtvrtinu je u dvou třetin druhů dřevin. V tiskové zprávě to uvedl Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.. Samotný okus zlikvidoval desetinu stromů. Data se měřila mezi lety 2013 a 2020 na zhruba 162 tisících stromcích při obnově lesa, z nichž přibližně 88 300 stromků bylo v oplocené části lesa. "Z výsledků porovnání  vyplývá, že v ČR byla obnova lesa na většině šetřených lokalitách nepřiměřeně poškozována zvěří. A to z důvodu, že okus a vytloukání způsobený zvěří již ve stadiu obnovy lesa snižuje druhovou diverzitu dřevin v porostech o desetinu, působí zničení šestiny jedinců dřevin citlivých na okus a statisticky významně snižuje přírůst stromů o čtvrtinu," sdělil ústav. Taková míra poškození výrazně snižuje stabilitu a odolnost porostů proti jiným biotickým činitelům. Na velké škody způsobované přemnoženou vysokou zvěří upozorňují odborníci dlouhodobě. Novelu, která má za cíl bránit škodám způsobovaných vysokou zvěří a má také například elektronizovat mysliveckou evidenci, Sněmovna možná do letošních parlamentních voleb nestihne projednat.