Ústavní soud neumožní krajanům dodatečné restituce

Ústavní soud (ÚS) odmítl návrh skupiny senátorů ODS, jehož cílem bylo dát emigrantům šanci dodatečně restituovat majetek. Senátoři napadli platnost lhůt, jež jsou zakotveny v zákonech o mimosoudních rehabilitacích a úpravě vlastnických vztahů k půdě. Pokud by jim soud vyhověl, mohlo by to otevřít nové kolo soudních sporů o restituce majetku krajanů, kteří získali české občanství až po vypršení lhůt v restitučních zákonech. Podle ústavních soudců je čistě věcí zákonodárců, které skupině lidí dali nebo ještě dají šanci získat majetek zpět. Proto soudci ponechali lhůty beze změn. Podle senátorů se problém týká například Čechoameričanů, které o české občanství připravila úmluva o naturalizaci. Díky ní získali občanství USA, ale zároveň přišli o české, respektive československé. Platnost smlouvy skončila až v roce 1997, kdy lhůty pro uplatnění restitučních nároků již uplynuly.