Ústavní soud: Ochránci mohou pomáhat přírodě na cizích pozemcích

Ochránci přírody dál mohou na vlastní pěst dělat v přírodě zásahy zlepšující přírodní a krajinné prostředí. Ústavní soud nezrušil kontroverzní část zákona o ochraně přírody a krajiny, která to umožňuje. Zrušení navrhla skupina senátorů. Ochránci mohou o krajinu pečovat v případě, že to po předchozí výzvě neučiní vlastník ani nájemce pozemku.

Senátoři v návrhu argumentovali, že zákon není v souladu s principy právní jistoty, ochrany důvěry občanů v právo ani předvídatelnosti důsledku právních předpisů. Zákon neupřesňuje povahu zásahů ani lhůty pro postup ochránců přírody. Za napadenou část zákona se naopak postavilo ministerstvo životního prostředí. Ve vyjádření pro Ústavní soud uvedlo, že norma má zajistit ochranu přírody a krajiny v případech, kdy si vlastník neplní své povinnosti. Ústavní soud se k tomu přiklonil.