Odborné společnosti varují: Jihomoravské lužní lesy nezbytně potřebují řádnou ochranu

CHKO Soutok

Lužní lesy na soutoku řeky Dyje a Moravy patří k druhově nejpestřejším ekosystémům v Česku. Stát, který je jejich vlastníkem, ale podle odborníků není schopen zajistit dostatečně jejich ochranu a stav lužní krajiny se neustále zhoršuje. Toto cenné území potřebuje nutně řádnou péči a ochranu a co nejdříve, vyzývají odborné společnosti.

CHKO Soutok | Foto: Jan Miklín,  Akademie věd ČR

„Lužní krajina nad soutokem Dyje a Moravy – to jsou přírodně nejbohatší lesy u nás i ve střední Evropě, ale také dvě mohutné řeky, unikátní mokřady a louky, písčité stepi a množství starých stromů. Přírodní rozmanitost území nazývaného Soutok, nebo také Moravská Amazonie, postupně mizí. Motorové pily a půdní frézy vytvářejí z vytěženého lesa oraniště, navíc prolévané hektolitry herbicidů a plné invazních rostlin. Stále totiž nejsme schopni zajistit tomuto přírodnímu klenotu adekvátní ochranu a péči. Navzdory tomu, že většina lužní krajiny je majetkem státu, který se její přírodu zavázal chránit už před více než čtvrt stoletím,“ uvádí se ve společném prohlášení odborných společností sdružujících více než 9 tisíc odborníků a zájemců o nejrůznější složky přírody v Česku.

Odborníci připomínají, že od devadesátých let bylo postupně připravováno vyhlášení národního parku, chráněné krajinné oblasti, sítě přírodních rezervací a památek, pak opět národního parku a teď znovu chráněné krajinné oblasti. Kromě tří malých rezervací ale podle nich dosud nevzniklo vůbec nic.

CHKO Soutok | Foto: Jan Miklín,  Akademie věd ČR

Jak informuje na webu Akademie věd, Lesy České republiky, jejichž postoj ochranu lužních lesů dlouhodobě blokoval, už se vyhlášení chráněných území nebrání. Zajištění územní ochrany, tedy vyhlášení CHKO a sítě přírodních památek a rezervací, je tak příležitostí především pro adekvátní péči a efektivní hospodaření v souladu s přírodou, ale i zachování oblasti pro volnočasové aktivity místních i přespolních.

„Rychlé zajištění funkční ochrany Soutoku formou přírodních rezervací a památek a chráněné krajinné oblasti, tak jak je navržena, je naprosto nezbytné, abychom mohli zachovat jeho jedinečné přírodní hodnoty,“ říká Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické. „Na potřebě ochrany lužních lesů se shodují odborníci napříč obory. Soutok je území takových kvalit přírodních i kulturních, že nutnost jeho ochrany vidí jasně i veřejnost,“ dodává.

CHKO Soutok | Foto: Jan Miklín,  Akademie věd ČR

Mezinárodní ostuda

CHKO Soutok | Foto: Jan Miklín,  Akademie věd ČR

Předseda České společnosti pro ekologii David Storch upozorňuje, že vyhlašování CHKO je komplexní záměr, proto musí zároveň běžet vyhlašování přírodních památek a rezervací.

„Krajský úřad Jihomoravského kraje loni v prosinci vyhlásil tři menší rezervace, další je těsně před vyhlášením. Ministerstvo životního prostředí, ale s vyhlašováním národních přírodních rezervací a památek z nepochopitelných důvodů otálí. Příroda Soutoku tak stále efektivně chráněná není,“ konstatuje.

Podobně se vyjádřil i předseda České botanické společnosti Karel Prach. „Lužní lesy na Soutoku jsou nositelem mnoha národních i mezinárodních ochranářských titulů. Žádný z nich ale potřebnou ochranu nepřinesl. Vhodným nástrojem ochrany jsou chráněná území. Ta ale v lužních lesích zabírají menší rozlohu než chráněná území v Praze,“ říká.

Podle předsedy České společnosti entomologické Davida Krále je absence územní ochrany Soutoku jedním z největších dluhů českého státu vůči přírodě a již dávno se stala také mezinárodní ostudou. „Situace ohledně územní ochrany se už desítky let prakticky nemění. Je proto potřeba urychleně dotáhnout vyhlašování sítě přírodních památek a rezervací a také chráněné krajinné oblasti,“ vyzývá.

Ve veřejném prostoru se podle odborníků opakovaně objevují tvrzení, že stávající ochrana je dostatečná. To ale podle nich není pravda a stav lužní krajiny se setrvale zhoršuje.

CHKO Soutok | Foto: Jan Miklín,  Akademie věd ČR

„I proto po její ochraně dlouhodobě volá odborná veřejnost a vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok nedávno podpořilo více než 15 000 místních i přespolních občanů (petice Zachraňme Soutok). Jihomoravské lužní lesy ochranu potřebují skutečně naléhavě. Žádáme proto co nejrychlejší vyhlášení sítě maloplošných zvláště chráněných území i chráněné krajinné oblasti Soutok,“ uvádí se v prohlášení.

CHKO Soutok | Foto: Jan Miklín,  Akademie věd ČR
9
48.6654566667
16.9443888889
default
48.6654566667
16.9443888889
Autor: Katarína Brezovská | Zdroj: Akademie věd ČR
klíčové slovo: