Ústavní soud otevřel cestu k informacím o členství soudců v KSČ

Lidé se zřejmě snáze dostanou k informacím o tom, kteří současní soudci byli před rokem 1989 členy komunistické strany. Ústavní soud vyhověl stížnosti právního aktivisty Tomáše Peciny a zrušil rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), který mu požadované informace nepřiznal. Informace o členství soudců v KSČ před rokem 1989 je podle ÚS důležitým podkladem pro veřejnou diskusi občanské společnosti o nestrannosti a nezávislosti justice. Proto není jen soukromou věcí soudců. NSS se teď musí případem zabývat znovu. Podle nálezu Ústavního soudu může někdejší členství v KSČ dosud ovlivňovat myšlení dnešních soudců. "Jde o to, že hodnotový systém členů KSČ byl často odchylný od hodnotového systému moderního demokratického právního státu. Z povahy věci mohl a stále ještě může v té či oné míře ovlivňovat rozhodování jednotlivých soudců," řekl soudce zpravodaj Vojen Güttler při čtení obsáhlého nálezu. Zároveň ale uvedl, že zdaleka ne všichni členové KSČ aktivně prosazovali politiku komunistického režimu.