Ústavní soud potvrdil úpravu, jež neumožňuje osvojení partnerova dítěte

Právní úprava osvojení v někdejším zákoně o rodině neodporovala ústavnímu pořádku. Ústavní soud (ÚS) proto zamítl návrh směřující proti jedné části normy, jež v podstatě znemožňovala osvojení partnerova dítěte, pokud šlo o nesezdaný pár. Manželský svazek je podle většiny ústavních soudců zpravidla stabilnější než soužití nesezdaných párů, přináší také větší jistotu pro dítě v případě rozchodu. Vyslovení protiústavnosti jedné věty zákona navrhl plénu první senát ÚS, což není příliš častý postup. Reagoval na stížnost muže, jenž si chtěl po více než deseti letech společného života osvojit partnerčina syna, avšak soudy mu nevyhověly.

S dnešním nálezem nesouhlasili soudci Vladimír Sládeček, Radovan Suchánek a Kateřina Šimáčková. "Právní úprava nijak nereflektuje, že některá nesezdaná soužití mohou být mnohem stabilnější než některá manželství," napsala v odlišném stanovisku Šimáčková. Justice by podle ní měla mít možnost zohlednit konkrétní situaci, kdy osvojení nesezdaným partnerem je skutečně v nejlepším zájmu dítěte.