Mezinárodní adopce. Loni našlo novou rodinu v cizině přes dvacet českých dětí

K adopci do ciziny každoročně zamíří desítky dětí z Česka, které by jinak zůstaly v kojeneckých ústavech nebo dětských domovech. Loni získalo novou rodinu v zahraničí celkem 22 českých dětí, většinou ve věku od jednoho do pěti let. Jejich adopci zprostředkoval Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí.

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí začal zprostředkovávat adopce českých dětí do zahraničí před více než 20 lety a za tu dobu našel nový domov více než šesti stovkám z nich. Jde o děti, které se ocitly bez řádné péče rodičů a pro které se v České republice nepodařilo nalézt vhodnou náhradní rodinou péči.

Nejčastější cílovou destinací dětí bylo Dánsko, následovalo Švédsko, Německo a Itálie. Pokud by se ale našla pro dítě rodina v cizině a zároveň se podařilo nalézt rodinu v Česku, je upřednostňována rodina z tuzemska, protože podle Úmluvy o právech dítěte má dítě přednostní právo žít v zemi svého původu.

Zdeněk Kapitán | Foto: Jan Bartoněk,  Český rozhlas

Do zahraniční adopce jdou ve velké většině případů děti ve věku od jednoho roku do pěti let, úplnou výjimkou však nejsou ani kojenci či starší děti ve školním věku.

„S osvojením musí souhlasit i dítě, o jehož osvojení se jedná. Děti starší 12 let udělují souhlas osobně do protokolu před soudem. Za děti mladší 12 let uděluje souhlas opatrovník, kterého k tomu účelu jmenuje soud. I mladší děti je však třeba s celou situací seznámit a vhodně zjistit jejich názor,“ upozorňuje úřad na svém webu.

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí vybírá pro jedno dítě náhradní rodinu běžně z desítek zahraničních žadatelů o adopci. Žadatelé musí podle ředitele úřadu Zdeňka Kapitána splnit velmi přísné podmínky.

„Jednak se týkají osobních a osobnostních předpokladů a majetkových poměrů, aby dítě šlo do bezpečného prostředí. Česká republika patří mezi ty přísnější státy, velmi náročné. Můžu potvrdit i to, že jsme přísnější i s vnitrostátními podmínkami náhradní rodinné péče,“ řekl Českému rozhlasu.

Island, Švédsko, Rakousko nebo Španělsko

Loni do nové rodiny v zahraničí odjelo 22 dětí. Šestnáct chlapců a šest dívek, většinou pocházejících z Ústeckého kraje, nejčastěji zamířilo na Island, do Švédska, Rakouska nebo Španělska.

Ilustrační foto: Jep Gambardella,  Pexels,  CC0 1.0 DEED

„Jsme rádi, že těmto dětem, které by pravděpodobně zůstaly v České republice v ústavním zařízení, se podaří zprostředkovat náhradní rodinu a mají potom velké šance uspět ve svém dalším profesním i společenském životě,“ uvedl pro Český rozhlas Kapitán.

Letos zatím našly nové rodiny v cizině další tři děti. Vyplývá to ze statistik mezinárodních adopcí, které Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí poskytl Českému rozhlasu Plus.

Úřad pravidelně sleduje vývoj dítěte v rodině prostřednictvím takzvaných vývojových zpráv, které vypracovává příslušný sociální odbor v cizině. A to až do 18 let dítěte.