Ústavní soud začal řešit návrh na restituce emigrantům

Ústavní soud (ÚS) se začal zabývat návrhem, jehož cílem je dát emigrantům šanci dodatečně restituovat majetek. Návrh podala skupina senátorů ODS. Napadli platnost lhůt, jež jsou zakotveny v zákonech o mimosoudních rehabilitacích a úpravě vlastnických vztahů k půdě. Pokud by jim soud vyhověl, mohlo by to otevřít nové kolo soudních sporů o restituce majetku krajanů. Senátoři chtějí docílit toho, aby občané České republiky, kteří nebyli držiteli českého občanství v době, kdy probíhaly restituce, mohli být alespoň dodatečně účastni těchto restitucí. Na počátku 90. let mnoho emigrantů české občanství nemělo, a tak přišli o šanci bojovat o majetek zabavený komunisty. O návrhu rozhodne plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců.