Ústavní soud zrušil část insolvenčního zákona

Plénum Ústavního soudu s platností od dubna příštího roku zrušilo část insolvenčního zákona, která bránila věřitelům napadat pohledávky svých konkurentů, i když byly podle jejich názoru neoprávněné. Popírat výši a pořadí přihlášených pohledávek může v současné době pouze dlužník a insolvenční správce. Insolvenční zákon tak věřitelům nedává účinnou ochranu. Pokud tedy insolvenční správce uznal velké pohledávky, měl současný stav dopad do majetku ostatních věřitelů. "Majetková podstata je pak tak malá, že na ně zůstane jen velmi málo," uvedla soudkyně Ústavního soudu Dagmar Lastovecká.