V Aši chtějí obnovit zbytky bývalé papírny ze 17. století

Zbytky někdejší papírny z první poloviny 17. století chtějí obnovit v Aši na Chebsku. Město má v plánu místo, kde papírna stála, zkulturnit a vybudovat na něm malou vyhlídku. Na financování chce využít přeshraniční dotační programy, řekl starosta Dalibor Blažek (nez.).Pozůstatky historické papírny se nacházejí nedaleko Doubravy u Aše. z původní stavby zbyl asi 500 metrů dlouhý a stále funkční náhon, pozůstatky základů budovy papírny i zbytky staršího technologického vybavení papírny, například kamenných van, mlecích kamenů, nádrží a míchacích kádí na papírovinu. Podle Jaroslava Víta, který se historií papírnictví na Ašsku zabývá, bylo v regionu kdysi šest papíren. Papírny postupně zanikly v 50. letech minulého století.