V Brně se od Nového roku bude konat další Tříkrálová sbírka

V Brně se stejně jako v dalších městech uskuteční od Nového roku do 9. ledna další Tříkrálová sbírka České katolické charity. Loni se jí v krajském městě zúčastnilo přes 600 dobrovolníků, kteří vybrali přes 1,03 milionu korun. Letos se bude v jihomoravské metropoli pohybovat na 650 dobrovolníků jako skupinek Tří králů, sdělila novinářům Michaela Cyprová z brněnské Oblastní charity. "Loňský výtěžek nám umožnil podpořit farní charity, humanitární pomoc a zlepšení péče v zařízeních Oblastní charity Brno," popsala Cyprová. Koledníci zazvoní u dveří, zazpívají koledu, předají malý dárek a nad dveře napíší posvěcenou křídou letopočet a písmena "K(C)+M+B". Tato písmena nejsou jen iniciálami Tří králů, ale latinsky znamenají Christus Mansionem Benedicat, tedy Kristus žehná tomuto domu, popsala Cyprová.