V centru Prahy začaly dvoudenní Husovské slavnosti

V centru Prahy začaly dvoudenní Husovské slavnosti, jimiž vyvrcholí letošní připomínka 600. výročí mučednické smrti českého kněze, kazatele a učence Jana Husa. Husovské slavnosti připravily Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská. Pořadatelé chtějí připomenout Jana Husa jako zosobnění boje za pravdu a morální věrohodnost. Slavnosti určené pro širokou veřejnost včetně anglicky a německy mluvících turistů nabídnou škálu akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuse.

Hlavní pódium je u pomníku Jana Husa. Na Ovocném trhu bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště, v okolních kostelích se bude konat poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy. Betlémská kaple získá nový zvon. Zdobí ho výjev z Jenského kodexu s Janem Husem při kázání právě v Betlémské kapli; zvon je atypicky rozdělen na třetiny, v dalších jsou bible a kalich. Poprvé se na svém místě rozezní při bohoslužbě ve výroční den Husovy smrti.