V Českém muzeu hudby skončil prestižní světový sraz houslařů

Více než stovku mistrů houslařů, obchodníků a znalců v tomto oboru z různých koutů světa hostila první středoevropská konference Mezinárodní asociace uměleckých houslařů a smyčcařů (Entente Internationale des Maites Luthiers et Archetier D'Art - EILA). Od 1. června se pořádala v Českém muzeu hudby v Praze. Setkání jediné mezinárodní asociace tohoto druhu se V Praze pořádalo poprvé. Tématem byl jak mezinárodní obchod, tak výroba mistrovských nástrojů a houslařské umění. Prestižní houslařská organizace funguje od 50. let minulého století a sdružuje zhruba 180 odborníků, kteří se scházejí každé dva roky. Na konferenci přijeli odborníci například z Kanady, Číny, Spojených států, Dánska, Izraele i Japonska. Českou republiku zastupovali uznávaní houslaři Jan Špidlen a Tomáš Pilař, kteří představili takzvanou pražskou a krkonošskou školu. Brněnské a moravské houslařské umění jako host reprezentoval Bronislav Bursík. Houslařská škola z ČR patří vedle italské, německé a francouzské k nejproslulejším a nejzajímavějším nejen díky své historii a technologiím.