V Česku by mohla do dvou let vyrůst japonská nemocnice

Největší soukromá síť zdravotnických zařízení v Japonsku, společnost Tokushukai by ráda do dvou let postavila v Praze či jiném městě České republiky nemocnici. Skupina českých lékařů a dalších odborníků tento týden mapovali v Japonsku možnosti spolupráce. Vedle stavby zbrusu nového zařízení padl také návrh, že by japonská společnost převzala některou z již existujících českých nemocnic, jejíž běh však není bez problémů. V úvahu připadá také varianta, že by Japonci mohli některé z českých zdravotnických zařízení vybavit těmi přístroji, kterých je v Česku nedostatek.

K zásadám, které si zaměstnanci opakují denně společně s ostatními při ranních poradách, patří bezpodmínečná ochota pomoci pacientovi či nepřijímání jakýchkoliv dárků. "Jsme tu pro pacienty, ne oni pro nás," zní sborově každé ráno ve všech nemocnicích Tokushukai. Právě tento dril a vůbec způsob práce specifický pro japonskou kulturu může vyvolat otázku, zda má stejná koncepce šanci fungovat i třeba v českém prostředí. Personál nemocnic Tokushukai v zahraničí tvoří totiž zdravotníci z příslušné země, kteří absolvovali v Japonsku školení a roční stáž. Podle českých odborníků jsou nemocnice Tokushukai srovnatelné s kvalitními českými okresními nemocnicemi. Rozdíl vidí v tom, že díky dostatku techniky a personálu jsou vyšetření, na něž v Česku mnohdy existuje pořadník, prováděna bez čekacích lhůt. Vstup Japonců do českého zdravotnictví by považovali za pozitivní také proto, že by do této oblasti přibyl konkurenční prvek.