V Česku se přemnožily nutrie, problém je jejich přikrmování

V české krajině se přemnožily nutrie a situaci ještě zhoršuje jejich přikrmování. Upozorňují na to vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Podle Ondřeje Mikulky z Ústavu ochrany lesů a myslivosti je nárůst populace nutrií za poslední roky nebývalý. Jeden z nejvíc invazivních živočišných druhů na planetě vytlačuje původní druhy zvířat, narušuje břehy budováním nor a přenáší různé druhy nemocí. Regulace nutrií je podle Mikulky složitá, lidé by je v první řadě v okolí řek a vodních ploch měli přestat krmit.

Příčinou rozšíření nutrií jsou nejspíš velmi mírné zimy a příhodné podmínky v krajině. Hlodavci se rozmnožují několikrát za rok a rodí až 6 mláďat v jednom vrhu.