V Chebu demonstrovalo proti údajné germanizaci na 300 členů Klubu českého pohraničí

Asi tři stovky členů a příznivců Klubu českého pohraničí (KČP) demonstrovaly v Chebu proti současné politice české vlády a údajné germanizaci České republiky. Podle předsedy národní rady KČP Karla Jandy nemá klub obavy, že by byli z pohraničí opět vyháněni Češi, jako tomu bylo před druhou světovou válkou. Hrozbu vidí v ekonomickém tlaku silného německého kapitálu a ovládnutí mnoha českých podniků německými vlastníky. Účastníci chebské manifestace odsoudili snahy o zrušení Benešových dekretů a kritizovali, mimo jiné, i nedávné ocenění Otto von Habsburga čestným občanstvím Františkových Lázní.