V ČR vzrůstá počet lidí s poruchami příjmu potravy, hlavně mezi dospívajícími

V Česku se loni s poruchami příjmu potravy léčilo v ambulancích i při hospitalizacích celkem 5167 lidí, za deset let jejich počet vzrostl asi o 15 procent. Nejvíce se zvýšil počet pacientů mezi dospívajícími ve věku 15 až 17 let. Loni se jich léčilo 1093, což je o 89 procent více než před deseti lety. O více než polovinu také vzrostl počet dětí do 14 let, které mají poruchy příjmu potravy. Většinu pacientů, a to 87 procent, loni tvořily ženy a dívky. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Někteří pediatři mluví o tom, že ve svých ordinacích v době covidové epidemie vídali děti s poruchami příjmu potravy častěji než před epidemií. "I když statistická data z veřejného zdravotního pojištění nesvědčí pro výrazný nárůst nových případů poruch příjmu potravy v době covidových epidemiologických opatření, v každodenní klinické praxi tento nárůst je alarmující zvláště u dětí a adolescentů, kteří vyhledávají intervence u nestátních zdravotnických zařízení a neziskových organizací i alternativní přístupy," řekla ČTK Hana Papežová, která je vedoucí lékařkou Centra pro léčbu poruch příjmu potravy na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.