V Jihlavě si opět připomněli oběti komunistických procesů

Několik desítek příbuzných nebo známých si v Jihlavě připomnělo politické vězně popravené ve věznici jihlavského krajského soudu v letech 1950 až 1952. Tradiční akce měla ještě jeden nový rozměr. Účastníci si zároveň připomněli sochaře Jaroslava Šlezingera, jenž zemřel v komunistickém žaláři před 60 lety. Šlezinger, který pocházel z Vysočiny, vytvořil nadživotní sochu T. G. Masaryka, která stála před jihlavským gymnáziem.

Soudní proces se konal v únoru 1950 před Státním soudem v Jihlavě. Třiadvacet mužů bylo obviněno z trestných činů velezrady a vyzvědačství. Veselý, Rod a Tuček byli odsouzeni k trestu smrti a popraveni 17. června 1950. V letech 1950 až 1952 bylo na dvoře krajského soudu v Jihlavě oběšeno 11 mužů. Sedm z nich bylo souzeno při takzvaném babickém procesu. Záminkou k němu se stalo zastřelení tří funkcionářů tehdejšího národního výboru v červenci 1951.