V Jihlavě začal 14. ročník festivalů dokumentárních filmů

V Jihlavě začal 14. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu Jihlava 2010. Největší přehlídka autorského dokumentu ve střední a východní Evropě divákům představí téměř 280 filmů z 52 zemí. Dvě desítky z nich budou uvedeny ve světové premiéře. Festivalovým centrem budou letos poprvé prostory Oblastní galerie Vysočiny v Komenského ulici. Osu festivalového programu tvoří čtyři soutěžní sekce. Opus bonum je určena pro světové dokumenty, sekce Mezi moři uvede nejkvalitnější snímky ze zemí střední a východní Evropy. Česká radost nabídne nejnovější domácí tvorbu a sekce Fascinace se soustředí na experimentální dokument. Autorem výtvarné koncepce festivalu je i letos přední český výtvarník a nositel řady grafických ocenění Juraj Horváth. Přehlídka potrvá do 31. října. Kromě cen udělovaných porotami bude také předána Cena diváků a Cena za přínos světové kinematografii.